He thong cau hoi danh cho thi TPT va chi huy Doi gioi

Số trang: 20
Mã số: 517179
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-19 15:03:40
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH TT-HUẾHỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY***Hương Thuỷ, ngày 18 tháng 02 năm 2011HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢOPHỤC VỤ HỘI THI PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI CẤP THỊ XÃ LẦN THỨ IV, NĂM 2011 1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:a) Chương I – có 4 điều b) Chương II – có 6 điều (x)c) Chương III – có 5 điều d) Chương IV – có 2 điều.2. Các tính chất của tổ chức Đội là:a) Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục. (x)b) Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản.c) Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.d) Tính giáo dục, tính chính trị.3. Có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu nguyên tắc của Đội TNTP Hồ Chí Minh?a) 3 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc. (x)b) 3 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.c) 2 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.d) 2 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.4. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy .b) Tuân theo điều lệ Đội. c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh.d) Cả 3 đều đúng. (x)5. Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là:a) Từ 6 – 14 tuổi b) Từ 8 – 14 tuổic) từ 9 – 15 tuổi (x) d) Từ 9 – 14 tuổi6. Hệ thống tổ chức Hội đồng Đội gồm bao nhiêu cấp?a) 2 cấp b) 3 cấpc) 4 cấp (x) d) 5 cấp7. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ?a) 2 đội viên b) 3 đội viên (x)c) 4 đội viên d) 5 đội viên8. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội? a) 6 đội viên b) 7 đội viên c) 8 đội viên d) 9 đội viên (x)9. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là:a) Một học kỳ b) Một năm (x)c) Một nămhọc d) Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở10. Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:a) Phân đội và chi đội b) Chi đội và liên đội (x)c) Phân đội, chi đội và liên đội d) Sao nhi đồng. 11. Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm:Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội (x)Cờ Đội, huy hiệu măng non, cấp hiệu chỉ huy đội, phòng truyền thống, khăn quàng Đỏ.Khẩu hiệu Đội, huy hiệu măng non, phòng đội, phòng truyền thống, Đội ca.d) Chào Đội, trống Đội, phòng truyền thống, phòng Đội, đồng phục đội viên, khẩu hiệu Đội.12. Hình thức kỷ luật của Đội TNTP là:a)Phê bình, cảnh cáo, khiển trách b) Kiểm điểm, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách đội viênc) Khiển trách, cảnh cáo, cấm đeo khăn quàngd) Phê bình, khiển trách, xoá tên trong danh sách Đội viên (x)13. Một bộ trống Đội có ít nhất:Một trống cái, hai trống con (x)Một trống cái, ba trống conMột trống cái, bốn trống conMột trống cái, năm trống con 14. Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:a) Hồng nhi Độib) Hội Nhi đồng Cứu quốc (x)c) Đội Thiếu nhi Tháng Támd) Đội Thiếu niên Tiền phong15. Tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” có từ năm nào?a) 1945 b) 1970 (x)c) 1975 d) 197616. Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ?a) Nông Văn Thàn b) Nông Văn Dền (x)Lý Thị Nịd) Lý Thị Xậu17. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý:a) Huân chương SaoVàng (x) b) Huân chương Độc lập hạng Nhất.c) Huân chương Hồ Chí Minh d) Huân chương Chiến Công hạng Nhất18. Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì?a)1959; “Hợp tác xã Măng non” b)1858; “Vì Miền Nam ruột thịt”c)1858; “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong” x d)1976; “Đoàn tàu Thống nhất”19. Tháng 2/1948 Bác Hồ viết thư căn dặn thiếu nhi: “Trước thì giúp các nhà chiến sỹ, nhà thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người, sức các cháu làm được việc gì thì giúp việc ấy…”. Từ lời dạy này, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào mang tên là: a. Kế hoạch nhỏ b. Trần Quốc Toản (x) c. Đền ơn đáp nghĩa d. Làm nghìn việc tốt20. Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là:a) Giúp các em trở thành đội viên tốtb) Trở thành cháu ngoan Bác Hồc) Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minhd) Cả 3 câu đều đúng (x)21. Trong trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ bao nhiêu chi đội trở lên thì thành lập liên đội? a) 2 chi đội (x) b) 3 chi đội c) 4 chi đội d) 5 chi đội22.Việc thành lập các chi đội, liên đội do ai quyết định? a) Hội đồng Đội cùng cấp b) Cấp bộ Đoàn cùng cấp c) Câu a và b đều đúng (x) d) Câu a và b đều sai23. Nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội được gọi là:a) Phòng truyền thốngb) Phòng Độic) Phòng truyền thống, phòng Đội (x)d) Phòng Đội, phòng sinh hoạt24. Các nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm: a) Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành, đại hội Đội (x) b) Chào cờ, diễu hành, truyền thống, đại hội Đội, kết nạp đội viên c) Kết nạp đội viên, duyệt đội, đại hội Đội, liên hoan cháu ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận