Nhúng
Toàn màn hình
/ 20
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-19 15:03:40
1 ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH TT-HUẾ HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY *** Hương Thuỷ, ngày 18 tháng 02 năm 2011 HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO PHỤC VỤ HỘI THI PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI CẤP THỊ XÃ LẦN THỨ IV, NĂM 2011 1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều: a) Chương I – có 4 điều b) Chương II – có 6 điều (x) c) Chương III – có 5 điều d) Chương IV – có 2 điều. 2. Các tính chất của tổ chức Đội là: a) Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục . (x) b) Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản. c) Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản. d) Tính giáo dục, tính chính trị. 3. Có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu nguyên tắc của Đội TNTP Hồ Chí Minh? a) 3 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc. (x) b) 3 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc. c) 2 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc. d) 2 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc. 4. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là: a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy . b) Tuân theo điều lệ Đội. c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh. d) Cả 3 đều đúng. (x) 5. Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là : a) Từ 6 – 14 tuổi b) Từ 8 – 14 tuổi c) từ 9 – 15 tuổi (x) d) Từ 9 – 14 tuổi 6. Hệ thống tổ chức Hội đồng Đội gồm bao nhiêu cấp? a) 2 cấp b) 3 cấp c) 4 cấp (x) d) 5 cấp 7. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ? a) 2 đội viên b) 3 đội viên (x) c) 4 đội viên d) 5 đội viên 8. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội? a) 6 đội viên b) 7 đội viên c) 8 đội viên d) 9 đội viên (x) 9. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là: a) Một học kỳ b) Một năm (x) c) Một nămhọc d) Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở 10. Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là: a) Phân đội và chi đội b) Chi đội và liên đội (x) c) Phân đội, chi đội và liên đội d) Sao nhi đồng. 11. Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm: a) Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội (x) b) Cờ Đội, huy hiệu măng non, cấp hiệu chỉ huy đội, phòng truyền thống, khăn quàng Đỏ. c) Khẩu hiệu Đội, huy hiệu măng non, phòng đội, phòng truyền thống, Đội ca. d) Chào Đội, trống Đội, phòng truyền thống, phòng Đội, đồng phục đội viên, khẩu hiệu Đội. 12. Hình thức kỷ luật của Đội TNTP là : 1 a)Phê bình, cảnh cáo, khiển trách b) Kiểm điểm, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách đội viên c) Khiển trách, cảnh cáo, cấm đeo khăn quàng d) Phê bình, khiển trách, xoá tên trong danh sách Đội viên (x) 13. Một bộ trống Đội có ít nhất: a) Một trống cái, hai trống con (x) b) Một trống cái, ba trống con c) Một trống cái, bốn trống con d) Một trống cái, năm trống con 14. Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh: a) Hồng nhi Đội b) Hội Nhi đồng Cứu quốc (x) c) Đội Thiếu nhi Tháng Tám d) Đội Thiếu niên Tiền phong 15. Tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” có từ năm nào? a) 1945 b) 1970 (x) c) 1975 d) 1976 16. Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ? a) Nông Văn Thàn b) Nông Văn Dền (x) d) Lý Thị Nị d) Lý Thị Xậu 17. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: a) Huân chương SaoVàng (x) b) Huân chương Độc lập hạng Nhất. c) Huân chương Hồ Chí Minh d) Huân chương Chiến Công hạng Nhất 18. Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì? a)1959; “Hợp tác xã Măng non” b)1858; “Vì Miền Nam ruột thịt” c)1858; “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong” x d)1976; “Đoàn tàu Thống nhất” 19. Tháng 2/1948 Bác Hồ viết thư căn dặn thiếu nhi: “Trước thì giúp các nhà chiến sỹ, nhà thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người, sức các cháu làm được việc gì thì giúp việc ấy…”. Từ lời dạy này, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào mang tên là: a. Kế hoạch nhỏ b. Trần Quốc Toản (x) c. Đền ơn đáp nghĩa d. Làm nghìn việc tốt 20. Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là: a) Giúp các em trở thành đội viên tốt b) Trở thành cháu ngoan Bác Hồ c) Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh d) Cả 3 câu đều đúng (x) 21. Trong trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ bao nhiêu chi đội trở lên thì thành lập liên đội? a) 2 chi đội (x) b) 3 chi đội c) 4 chi đội d) 5 chi đội 22.Việc thành lập các chi đội, liên đội do ai quyết định? a) Hội đồng Đội cùng cấp b) Cấp bộ Đoàn cùng cấp 2 c) Câu a và b đều đúng (x) d) Câu a và b đều sai 23. Nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội được gọi ...
— Xem thêm —
Bình luận