Chương trình toán 9 đã chỉnh theo giảm tải

Lượt xem: 189
Số trang: 0
Mã số: 515655
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-16 20:50:04
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒAPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAM LÂMPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞMÔN TOÁN 91. Phân chia theo học kì và tuần họcCả năm 140 tiếtĐại số70 tiếtHình học 70 tiếtHọc kì I: 18tuần : 72Tiết 36tiết2 tuần đầu x 3tiết = 6 tiết2tuần giữa x 1tiết = 2 tiết14tuầncuối x 2tiết = 28 tiết 36tiết2 tuần đầu x 1 tiết = 2 tiết2tuần giữa x 3 tiết = 6 tiết14tuần cuối x 2 tiết =28 tiết Học kì II: 17 tuần: 68 tiết 34 tiết17 tuần x 2 tiết = 34 tiết 34 tiết17 tuần x2 tiết = 34 tiết2. Phân phối chương trình đại số (70 tiết)ChươngMụcTiết thứI. Căn bậc hai. Căn bậc ba(18 tiết)§1. Căn bậc hai1§2. thức bậc hai và hằng đẳng thức . Luyện tập2 & 3§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Luyện tập4 & 5§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Luyện tậpLuyện tập (§3 và§4)6 78§6. Biến đổi đơn gỉan biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập 910§7. Biến đổi đơn gỉan biểu thức chứa căn thức bậc hai(tt). Luyện tập11 & 12§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập13 & 14§9. Căn bậc ba15Ôn tập chương I16- 17Kiểm tra chương I18II. Hàm số bậc nhất(11 tiết)§1. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số. Luyện tập19 & 20§2. Hàm số bậc nhất. Luyện tập21 & 22§3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( 0). Luyện tập23 & 24§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Luyện tập25 & 26§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (có giảm tải ) Luyện tập27 & 28Ôn tập chương II29III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn(16 tiết)§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn30§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. ( có thay đổi )Luyện tập31§3. Giải hệ phương trình bằng phưong pháp thế32Ôn tập học kì I33Kiểm tra học kì I (90 phút: gồm cả đại số và Hình học)34 & 35Trả bài kiểm tra học kì I (phần đại số)36§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Luyện tập37 - 39§5. Giải bài toán băng cách lập hệ phương trình40§6. Giải bài toán băng cách lập hệ phương trình (tiếp). Luyện tập41 & 43Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, ...)44 & 45Kiểm tra chương III46IV.Hàm số y = ax2 (a ( 0).Phương trình bậc hai một ẩn số(23 tiết)§1. Hàm số y = ax2 (a ( 0). Luyện tập47 & 48§2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ( 0). Luyện tập49 & 50§3. Phương trình bậc hai một ẩn số. ( có thay đổi )Luyện tập51 52§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Luyện tập53 & 54§5. Công thức nghiệm thu gọn. Luyện tập55 & 56§6. Hệ thức Viét và ứng dunng - Luyện tập57 & 58Kiểm tra 45 phút59§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai. Luyện tập60 & 61§8. Giải bài toán băng cách lập phương trình. Luyện tập62 & 63Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒAPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAM LÂMPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞMÔN TOÁN 91. Phân chia theo học kì và tuần họcCả năm 140 tiếtĐại số70 tiếtHình học 70 tiếtHọc kì I: 18tuần : 72Tiết 36tiết2 tuần đầu x 3tiết = 6 tiết2tuần giữa x 1tiết = 2 tiết14tuầncuối x 2tiết = 28 tiết 36tiết2 tuần đầu x 1 tiết = 2 tiết2tuần giữa x 3 tiết = 6 tiết14tuần cuối x 2 tiết =28 tiết Học kì II: 17 tuần: 68 tiết 34 tiết17 tuần x 2 tiết = 34 tiết 34 tiết17 tuần x2 tiết = 34 tiết2. Phân phối chương trình đại số (70 tiết)ChươngMụcTiết thứI. Căn bậc hai. Căn bậc ba(18 tiết)§1. Căn bậc hai1§2. thức bậc hai và hằng đẳng thức . Luyện tập2 & 3§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Luyện tập4 & 5§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Luyện tậpLuyện tập (§3 và§4)6 78§6. Biến đổi đơn gỉan biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập 910§7. Biến đổi đơn gỉan biểu thức chứa căn thức bậc hai(tt). Luyện tập11 & 12§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập13 & 14§9. Căn bậc ba15Ôn tập chương I16- 17Kiểm tra chương I18II. Hàm số bậc nhất(11 tiết)§1. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số. Luyện tập19 & 20§2. Hàm số bậc nhất. Luyện tập21 & 22§3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( 0). Luyện tập23 & 24§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Luyện tập25 & 26§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (có giảm tải ) Luyện tập27 & 28Ôn tập chương II29III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn(16 tiết)§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn30§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. ( có thay đổi )Luyện tập31§3. Giải hệ phương trình bằng phưong pháp thế32Ôn tập học kì I33Kiểm tra học kì I (90 phút: gồm cả đại số và Hình học)34 & 35Trả bài kiểm tra học kì I (phần đại số)36§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Luyện tập37 - 39§5. Giải bài toán băng cách lập hệ phương trình40§6. Giải bài toán băng cách lập hệ phương trình (tiếp). Luyện tập41 & 43Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, ...)44 & 45Kiểm tra chương III46IV.Hàm số y = ax2 (a ( 0).Phương trình bậc hai một ẩn số(23 tiết)§1. Hàm số y = ax2 (a ( 0). Luyện tập47 & 48§2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ( 0). Luyện tập49 & 50§3. Phương trình bậc hai một ẩn số. ( có thay đổi )Luyện tập51 52§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Luyện tập53 & 54§5. Công thức nghiệm thu gọn. Luyện tập55 & 56§6. Hệ thức Viét và ứng dunng - Luyện tập57 & 58Kiểm tra 45 phút59§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai. Luyện tập60 & 61§8. Giải bài toán băng cách lập phương trình. Luyện tập62 & 63Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio,
— Xem thêm —
Từ khóa: