Lịch sử lớp 6 - Nước âu lạc (tiếp theo)

Số trang: 3
Mã số: 511172
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Nước âu lạc (tiếp theo)
I – Mục tiêu
(X. Tiết 15)
II phương tiện
- Lược đồ Nước Văn Lang, Âu Lạc;
- Tranh ảnh, cổ vật phục chế;
- Sơ đồ Thành C Loa;
- Tư liệu lịch sử, văn học có liên quan.
III – Tổ chức các hoạt động
* Kiểm tra bài cũ
- ND: Nhà nước Âu Lạc ra đời như thế nào? Tổ chức của nó ra sao?
- HT: Kiểm tra miệng.
- Y/c: (x.tiết 14).
* Giới thiệu bài
- Khái quát nội dung đã học;
- Nêu vấn đề: Điểm khác nhau giữa Nhà nước Văn Lang và Nhà nước
Âu Lạc là gì? Ti sao Nhà nước Âu Lạc sụp đ?
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
* Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy và trò kiến thức cần đạt
Hoạt động 1
* Giảng:
- Quyết tâm mi của An Dương
Vương và vic xây thành Cổ Loa;
- Gii thích tên gọi Cổ Loa.
* HD quan sát sơ đồ Thành Cổ Loa:
- Miêu tả (nơi ; chỗ đóng quân;
cách bảo vệ; đường vào ra,...)
- Em nhn xét gì vch bố trí
của thành Cổ Loa?
- Việc xây dựng công trình thành C
Loa vào cui thế kỉ III II. TCN nói
lên điều gì?
* HD nghiên cứu SGK:
- N nước Âu Lạc có điểm giống
và khác so với Nhà nước Văn Lang?
4. Thành Cổ Loa và lực lượng
quốc phòng
- Thành C Loa là một “quân
thành”, có cách bố trí độc đáo.
-> S tài giỏi của người Âu Lạc
và quyết tâm của An ơng
Vương...
(T chức N nước bản là
giống nhau, nhưng N nước Văn
Lang chưa quân đội thường trực,
chưa xây dựng các ng trình quốc
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Nêu cách t chức đội thời Âu Lạc.
Em có nhận xét gì vlực lượng quốc
phòngy?
Hoạt động 2
* Giảng:
- S thành lập nhà Triệu nước
Nam Việt;
- Tư tưởng bành trướng và quyết
tâm xâm lược Âu Lạc của Triệu Đà.
* HD nghiên cứu SGK:
- Sm lược của Triệu Đà và cuộc
kháng chiến của nhân n Âu Lạc
diễn ra như thế nào?
- Theo em, sao nhân dân Âu Lạc
giành được thắng li?
* HD thảo luận:
phòng...)
- Quân đội:
+ Gồm bộ binh và thuỷ binh;
+ Trang b khí bằng đồng và
nỏ.
-> Quân đội chính quy thường
trực, được trang bị đầy đủ...
5. Nước Âu Lạc sụp đổ trong
hoàn cảnh nào?
- Vào khoảng 181 – 180. TCN,
Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc,
nhưng bị quân Âu Lạc đánh bại.
-> Nhân n Âu Lạc có vũ khí tốt,
có thành CLoa...và tinh thần chiến
đấu dũng cảm.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-25 06:23:26
Thấy được tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ngay từ buổi đầu dựng nước; hiểu được bước tiến mới trong xây dựng đất nước dưới thời An Dương Vương. 2. Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét, so sánh; bước đầu tìm hiểu về bài học lịch sử. 3. Nâng cao lòng yêu nước và ý thức cảnh giác trước kẻ thù xâm lược.
— Xem thêm —