BÁO CÁO THỰC TẬP - KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Số trang: 48
Mã số: 510850
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 48
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-04 14:07:17
BÁO CÁO THỰC TẬP - KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆUKHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU:Nguyên Vật lịêu là đối tượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh để chế tạo ra sản phẩm mới. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU:chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xụất và khi kết thúc một chu kỳ sản xuất thì hình dáng ban đầu của vật liệu bị biến đổi,giá trị của vật liệu được dịch chuyển tòan bộ vào giá trị của sản phẩm mới. - Chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn từ 60-90% trong giá thành sản phẩm một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh
— Xem thêm —