Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - CÓ CHÍ THÌ NÊN

Số trang: 7
Mã số: 510596
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-18 00:35:00
Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn: hãy lo bền chí, đã đan, sóng cả, rã,… -Đọc trôi chảy rõ ràng, rành mạch từng câu tục ngữ. -Đọc các câu tục ngữ thể hiện giọng khuyên có tình có lí. 2. Đọc - hiểu: -Hiểu ý nghĩa các câu tục ngữ: Khẳng định có ý chí thì nhất định thành công, khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn, khuyên người ta không nản chí khi gặp khó khăn. -Hiểu nghĩa các từ ngữ: nên, lành, lận, ke.
— Xem thêm —