sơ đồ hoocne

Số trang: 2
Mã số: 509705
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-03 16:25:29
Dùng để chia một đa thức bậc n có dạng anxn + an-1xn-1 +…+a0 cho biểu thức (x-a)     Lợi dụng khả năng chia đa thức nhanh chóng, sõ đồ Hoc-ne thýờng được dùng nhiều nhất trong việc giải phýõng trình bậc 3 (hay bậc cao hõn), khi ta đã biết được một nghiệm của phýõng trình (đề cho hay tự nhẩm)     Cách chia:   Nếu không dùng sõ đồ hoc-ne, bạn vẫn có thể dùng phép chia đa thức bình thýờng đã học ở lớp 8 để thực hiện việc chia đa thức. Ngoài ra, nếu để ý kỹ, bạn sẽ khám phá ra một điều thú vị rằng sõ đồ Hoc-ne được hình thành từ cách chia đa thức kinh điển mà bạn đã học.     Giả sử ta có đa thức x3 + 2x2 – 5x -6. Bây giờ, ta muốn chia đa thức này cho biểu thức (x-2). Ta lần lýợt thực hiện các býớc sau:     Bạn lần lýợt viết các hệ số của đa thức lên một hàng ngang, và số a nằm bên trái, nhý hình vẽ sau:     Ở đây, có một lýu ý nhỏ: Vì bạn chia cho đa thức (x-2) nên số a là 2, nếu đa thức chia là (x+2) thì số a phải là -2 vì x+2 = x – (-2)
— Xem thêm —
Từ khóa: sơ đồhoocne