BÀI TẬP CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Số trang: 10
Mã số: 509473
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-03 13:18:03
  1. So với các nguyên tử phi kim có cùng chu kì, nguyên tử kim loại thường: A. Có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.                                                     B. Có năng lượng ion hóa nhỏ hơn. C. Dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học D. Có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn. 2. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại? A. 1s22s22p63s23p4           B. 1s22s22p63s23p5                  C. 1s22s22p63s2                    D. 1s22s22p6 3. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loai? A. 1s22s22p63s23p43d64s2                                                                         B. 1s22s22p63s23p6 C. 1s22s22p63s23p63d34s2                                                 D. 1s22s22p63s23p63d104s24p4. 4. Tính chất hoá học chung của kim loại là: A. Thể hiện tính oxi hoá                    B. Dễ bị oxi hoá             C. Dễ bị khử            D. Dễ nhận electron.
— Xem thêm —