Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Xé dán giấy lọ hoa và quả

Lượt xem: 2069
Số trang: 0
Mã số: 508417
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-20 08:56:52
 Xé dán giấy lọ hoa và quả I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh biết cách xé dán giấy lọ hoa và quả. *Kỹ năng: - Xé dán giấy được một bức tranh lọ hoa và quả theo ý  thích. *Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp của tranh xé dán. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học:                 Giáo viên; - Tranh ảnh xé dán giấy tĩnh vật màu của        hoạ sỹ và học sinh.                            - Mộu vật và hình gợi ý cách xé dán giấy.                            - Giấy màu các loại và hồ dán.                 Học sinh; - Giấy màu, hô dán.                 - Tranh xé dán giấy sưu tầm được. 2.Phương pháp dạy học: Trực quan, luyện tập. III. Tiến trình dạy học.                          1.Tổ chức:  K 8                              2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.   Xé dán giấy lọ hoa và quả I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh biết cách xé dán giấy lọ hoa và quả. *Kỹ năng: - Xé dán giấy được một bức tranh lọ hoa và quả theo ý  thích. *Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp của tranh xé dán. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học:                 Giáo viên; - Tranh ảnh xé dán giấy tĩnh vật màu của        hoạ sỹ và học sinh.                            - Mộu vật và hình gợi ý cách xé dán giấy.                            - Giấy màu các loại và hồ dán.                 Học sinh; - Giấy màu, hô dán.                 - Tranh xé dán giấy sưu tầm được. 2.Phương pháp dạy học: Trực quan, luyện tập. III. Tiến trình dạy học.                          1.Tổ chức:  K 8                              2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 
— Xem thêm —