Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Tạo Dáng Và Trang Trí Chậu Cảnh

Lượt xem: 9506
Số trang: 0
Mã số: 508313
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-20 09:30:03
Tạo Dáng Và Trang Trí Chậu Cảnh I.Mục tiêu. *Kiến thức: Học sinh hiểu tạo dáng và cách trang trí chậu cảnh *Kỹ năng: Biết cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh. *Thái độ: Tạo dáng và trang trí được một châu cảnh theo ý thích. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học.                 Giáo viên: - ảnh và hình vẽ chậu cảnh phóng to.                           - Hinh minh họa cách vẽ.                 Học sinh: - Sưu tầm ảnh chụp các chậu cảnh.                 -Giấy vẽ, bút chì, màu. 2.Phương pháp dạy học: Trực quan, vấn đáp, liên hệ bài học với thực  tế. III. Tiến trình dạy học.                          1.Tổ chức: 8                               2.Kiểm tra đồ dùng vẽ                          3.Bài mới  Tạo Dáng Và Trang Trí Chậu Cảnh I.Mục tiêu. *Kiến thức: Học sinh hiểu tạo dáng và cách trang trí chậu cảnh *Kỹ năng: Biết cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh. *Thái độ: Tạo dáng và trang trí được một châu cảnh theo ý thích. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học.                 Giáo viên: - ảnh và hình vẽ chậu cảnh phóng to.                           - Hinh minh họa cách vẽ.                 Học sinh: - Sưu tầm ảnh chụp các chậu cảnh.                 -Giấy vẽ, bút chì, màu. 2.Phương pháp dạy học: Trực quan, vấn đáp, liên hệ bài học với thực  tế. III. Tiến trình dạy học.                          1.Tổ chức: 8                               2.Kiểm tra đồ dùng vẽ                          3.Bài mới 
— Xem thêm —