Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11

Số trang: 83
Mã số: 507786
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 83
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-02 16:39:10
Bio- là hình vị phụ thuộc, không thể đứng độc lập mà phải kết hợp với các hình vị khác để thành từ có nghĩa. Nghĩa của các hình vị góp phần tạo nên nghĩa mới của từ.
— Xem thêm —