Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11

Lượt xem: 1004
Số trang: 0
Mã số: 507786
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-02 16:39:10
Bio- là hình vị phụ thuộc, không thể đứng độc lập mà phải kết hợp với các hình vị khác để thành từ có nghĩa. Nghĩa của các hình vị góp phần tạo nên nghĩa mới của từ. Bio- là hình vị phụ thuộc, không thể đứng độc lập mà phải kết hợp với các hình vị khác để thành từ có nghĩa. Nghĩa của các hình vị góp phần tạo nên nghĩa mới của từ.
— Xem thêm —