Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất Và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Số trang: 6
Mã số: 507434
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất
Và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
A. Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần:
- Xác định được thành phần cấu tạo của lớp vỏ địa lý, mối quan hệ giữa các thành
phần trong lớp vỏ địa lý.
- Trình bày được khái niệm, biểu hiện, nghĩa của quy luật, giải thích được nguyên
nhân tạo nên quy luật.
- Biết khai thác tri thức từ kênh hình để rút ra kết luận cần thiết.
- Nêu được ví dụ thực tiễn.
- Nhận thức được sự cần thiết phải nghiên cứu tính thống nhất và hoàn chỉnh của
lớp vỏ địa lý trong việc sử dụng bảo vệ tự nhiên.
B. Thiết bị dạy học:
- Sơ đồ lớp vỏ địa lý của Trái Đất (phóng to).
- Tranh ảnh thể hiện quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của cảnh quan tự nhiên
một vài nơi.
- Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
C. Hoạt động dạy học:
Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học.
Khởi động.
Quá trình phát sinh phát triển của các thành phần tự nhiên: Địa hình, khí
hậu, sông ngòi, đất và sinh vật diễn ra đâu? Chúng ảnh hưởng đến nhau như thế
nào? Hoạt động sản xuất của con người tác động ra sao đến chúng? -> Gii thiệu
bài.
-> Giới thiệu bài.
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
HĐ 1: Cá nhân/cặp.
Bước 1:
HS đọc SGK, nghiên cứu kỹ hình 20.1, hoàn thành phiếu
học tập 1.
Bước 2:
- HS trình bày. Yêu cầu sử dụng hình 20. Sơ đcủa lớp
vĐịa của Trái Đất trên bảng. GV đưa phiếu phản hồi
thông tin.
- GV xác định lại giới hạn của lớp vỏ Địa trên hình 20
và nêu các thành phần của nó.
I. Lớp vỏ địa lí.
- lớp bề mặt của Trái
Đất, đó sự xâm nhập
tác động lẫn nhau giữa
các quyển.
- Dày khoảng 30- 35 km
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Yêu cu HS dựa vào bản đồ Tự nhiên Việt Nam, nêu
một số ví dụ vmối quan hệ giữa địa hình & sông ngòi,
giữa địa hình và khí hậu,…
- Yêu cầu HS nhận xét về bề dày của lớp vỏ địa & lớp
vỏ Trái Đất (ở đại dương, & lục địa).
GV hỏi:
- Phi chăng các thành phần tự nhiên trên trái đất luôn
bất biến? Nêu ví dụ.
- Con người vai trò quyết định trong sthay đổi của
tự nhiên?
Chuyển ý: Ta đã biết các thành phần tự nhiên trong lp
vĐịa mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên một
hthống hoàn chỉnh. Điều đó được biểu hiện cụ thể như
thế nào? Nghiên cứu nó mang lại ý nghĩa gì?
HĐ 2: Cả lớp.
GV yêu cầu HS đọc SGK nêu khái nim của qui luật &
nguyên nhân tnên quy luật. GV hỏi:
- Thế nào là mối quan hệ qui định lẫn nhau?
- Hãy nêu các thành phn của tự nhiên.
- Hãy giải thích nguyên nhân hình thành quy luật.
HĐ 3: Nhóm.
- Hình thành phát triển
theo các qui luật tự nhiên.
II. Quy luật thống nhất
& hoàn chỉnh của lớp v
địa lí.
1. Khái niệm.
quy luật về mối quan
hquy định lẫn nhau giữa
các thành phần & của mỗi
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 05:57:35
Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất Và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa líSau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Xác định được thành phần cấu tạo của lớp vỏ địa lý, mối quan hệ giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lý. - Trình bày được khái niệm, biểu hiện, nghĩa của quy luật, giải thích được nguyên nhân tạo nên quy luật. -...
— Xem thêm —