CẢM NHẬN HÌNH ẢNH BẾP LỬA TRONG BÀI THƠ BẾP LỬA CỦA B NG VI T

Số trang: 3
Mã số: 507349
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 06:31:34
Quê hương - hai ch thiêng liêng mà trong tim m i ngư i ai cũng dành m t tình c m riêng. Nh ng tình c m y th t cao p và áng trân tr ng. Ai i xa nơi t khách quê ngư i v n luôn hư ng v quê hương - nơi chôn rau c t r n. Trong tâm kh m m i ngư i, ai cũng lưu gi nh ng âm thanh, c nh s c quê nhà, nh ng k ni m c m ng và nh t là ti ng ru u ơ, d u ng t c a m , mái tóc b c phơ c a bà - ngư i ã t n t o chăm chút, nuôi ta khôn l n. Bài thơ B p l a c a B ng Vi t ã th i m t ngu n s ng m i th c t nh nh ng năm tháng tu i thơ vào lòng tri u con ngư i. Nh ng tình c m p y ư c di n t r t thơ... B p l a là ti ng thơ c a m t t m lòng có c i ngu n c a m t tâm h n nh y c m và tinh t , phong phú và m i m . Trong n i nh c a nhà thơ, hình nh ngư i bà bao gi cũng hi n lên cùng b p l a. Vì hoàn c nh gia ình, b m i kháng chi n, tu i thơ B ng Vi t s ng cùng bà. M i ngày c a tu i thơ l n n u b t u t ng n l a bà nhen. S s ng c a cháu ã ư c nhen lên và gi gìn cùng ng n l a y.                                           t nào, ng n l a cũng là c i ngu n c a s s ng, b p l a nào cũng nh c nh n, t n t o, b p l a nào cũng n ng ư m, p iu. Trong tâm th c c a tác gi , “m t b p l a p iu n ng ư m” luôn túc tr c, l ng ng; hìh nh bà sóng ôi v i hình nh b p l a, g n v i s chăm chút cho a cháu luôn xa cha m .
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu