Nhúng
Toàn màn hình
/ 23
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (23 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 15:57:07
Bảng mã màu Khi thêm một màu cho trang web của bạn trong ngôn ngữ HTML, đôi khi bạn chỉ cần gõ tên màu. Nhưng thường thì bạn sẽ dùng tên được gọi trong mã màu thì bộ trình duyệt cũng sẽ có thể hiểu được. Hãy chọn một màu từ danh sách dưới đây và nhìn vào bên trái của nó để... Từ khóa: Bảng mã màu, hội họa, vẽ, kỹ thuật vẽ, nghệ thuật hội họa, văn hóa, nghệ thuật
— Xem thêm —