Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-02 07:26:57
    Tiêu chuẩn này nêu những nguyên tắc chi tiết dùng cho việc lập chương trình lấy mẫu kỹ thuật lấy mẫu ,xử lý và lấy mẫu kiểu nước uống và nước tiêu dùng chế biến thực phẩm và đồ uống (gọi tắt là nước uống).Nó gồm quá trình xử lý nước ở nhà máy (trạm) xử lí gồm cả phân tích nước thô ,giám sát nhà máy (trạm)xử lý và hệ thống phân phối và tìm hổng hóc trong hệ thống .
— Xem thêm —