Nhúng
Toàn màn hình
/ 41
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (41 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-01 11:17:24
Ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống ngân hàng với hàng ngàn chi nhánh hoạt động trên thế giới có thể tác động đến sự phát triển của tất cả mọi lĩnh vực và của toàn bộ nền kinh tế nói chung.
— Xem thêm —