Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Minh hoạ truyện cổ tích

Lượt xem: 1624
Số trang: 0
Mã số: 505160
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 05:03:52
Minh hoạ truyện cổ tích I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Phát triển khẳ năng tưởng tượng và biết cách minh hoạ  truyện cổ tích. *Kỹ năng: - Vẽ minh hoạ được một tinh tiết trong truyện. *Thái độ: - Học sinh yêu thích truyện cổ tích trong nước và thế giới. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học:                Giáo viên; - Một số truyện tranh cổ tích và bộ ĐDDH        lớp 8.                - Hình gợi ý cách vẽ minh hoạ.                Học sinh; - Một số truyện cổ tích.                - Đồ dùng vẽ của học sinh. 2.Phương pháp dạy học: - Quan sát, luyện tập. III. Tiến trình dạy học.                         1.Tổ chức:                              2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.                         3.Bài mới.( GV giới thiệu bài)  Minh hoạ truyện cổ tích I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Phát triển khẳ năng tưởng tượng và biết cách minh hoạ  truyện cổ tích. *Kỹ năng: - Vẽ minh hoạ được một tinh tiết trong truyện. *Thái độ: - Học sinh yêu thích truyện cổ tích trong nước và thế giới. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học:                Giáo viên; - Một số truyện tranh cổ tích và bộ ĐDDH        lớp 8.                - Hình gợi ý cách vẽ minh hoạ.                Học sinh; - Một số truyện cổ tích.                - Đồ dùng vẽ của học sinh. 2.Phương pháp dạy học: - Quan sát, luyện tập. III. Tiến trình dạy học.                         1.Tổ chức:                              2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.                         3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) 
— Xem thêm —