tập bài giảng môn địa lý Bài : 35 THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM

Lượt xem: 1408
Số trang: 0
Mã số: 504862
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 06:02:48
Bài : 35     THỰC HÀNH
VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM
 
I. MỤC TIÊU :  
   * Giúp cho HS :  
   - Cũng cố các kiến thức về khí hậu , thuỷ văn Việt Nam thông qua 2 lưu vực
sông ; lưu vực sông Hồng ( Bắc Bộ ) và lưu vực sông Gianh ( Trung Bộ )
   - Nhận rõ mối quan hệ của các hợp phần trong cảnh quan tự nhiên . Cụ thể là mối
quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông .
   - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ , kỹ năng sử lý và phân tích số liệu khí hậu , thuỷvăn  
II. CHUẨN BỊ : bản đồ sông ngòi Việt Nam , biểu đồ khí hậu …
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :  
1.  On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số  
2.  Kiểm tra bài cũ : (4p)
-  Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ . Cho biết giá trị kinh tế của chúng . Xác
định trên bản đồ 1 số sông lớn ở Bắc Bộ . Bài : 35     THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM   I. MỤC TIÊU :      * Giúp cho HS :      - Cũng cố các kiến thức về khí hậu , thuỷ văn Việt Nam thông qua 2 lưu vực sông ; lưu vực sông Hồng ( Bắc Bộ ) và lưu vực sông Gianh ( Trung Bộ )    - Nhận rõ mối quan hệ của các hợp phần trong cảnh quan tự nhiên . Cụ thể là mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông .    - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ , kỹ năng sử lý và phân tích số liệu khí hậu , thuỷvăn   II. CHUẨN BỊ : bản đồ sông ngòi Việt Nam , biểu đồ khí hậu … III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :   1.  On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số   2.  Kiểm tra bài cũ : (4p) -  Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ . Cho biết giá trị kinh tế của chúng . Xác định trên bản đồ 1 số sông lớn ở Bắc Bộ .
— Xem thêm —
Từ khóa: