KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

Số trang: 184
Mã số: 502185
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 184
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-26 22:09:48
Bài giảng hướng dẫn soạn thảo cụ thể một số loại văn bản cho sinh viên, người quản lý với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác quản lý và kinh doanh của các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế -xã hội. Bài giảng này cũng phân tích văn bản để tìm ra cái bản chất, chức năng cơ bản của hệ thống văn bản xuyên suốt cơ chế quản lý và hệ thống phân cấp quản lý trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước.
— Xem thêm —