Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)

Số trang: 12
Mã số: 500602
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Giáo án hình hc lớp 7 - Tiết 45:
Ôn tập chương II (tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã hc về tam
giác cân, tam giác vuông
- Vn dụng các kiến thức đã học vào giải các bài
toán.
- Rèn kĩ năng vẽ hình, chứng minh, tính toán, ứng
dụng thực tế
- Giáo dục tính chính xác, cẩn thận.
II. Chun bị của G và H:
Giáo viên: Phấn mầu, bút dạ đỏ, y chiếu hắt,
thước thẳng, ê ke, com pa, phim giy trong.
Hc sinh: Bút dạ xanh, phiếu học tập, bút dạ xanh,
thước thẳng, ê ke, com pa.
III. Tiến trình bài dy:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Kim tra chuẩn bị của học sinh: (5– 7’)
- Kiểm tra đề cương ôn tập của học sinh.
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động của
thầy
Hoạt động của
trò
Nội dung ghi
bảng
Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (25’ 28’)
Yêu c
u học
sinh m các
bài t
ập
thuy
ết trong
phi
ếu học tập
(giáo vn đưa
ra b
ảng phụ
ho
ặc chiếu
gi
dung các u
h
i thuyết
M
ột học sinh
lên điền tr
ên
bảng ph
ụ, cả
lớp điền v
ào
phiếu học tập.
Nh
ận xét sửa
chữa b
ài làm
của bạn
hoàn ch
ỉnh lại
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tiết 2.
Chữa b
ài m
c
ủa hc sinh
trên b
ảng ph
gi
y trong,
hoàn thi
n đáp
án.
đáp án đúng
vào phi
ếu học
tập
Hoạt động 2: Luyện các bài tp (25’ – 28’)
Bài 70 (Tr 141 -
SGK)
Yêu c
u học
sinh đ
ọc đề
bài, v h
ình
theo l
ời đọc,
ghi GT, KL
Bài 70 (Tr 141 -
SGK)
GT
ABC cân tại A
BM = CN
BH AM = {H}
CK AM = {K}
BH CK = {O}
KL a) AMN cân;
b) BH = CK
c) AH = AK
d) OBC là t.giác gì?
e) Tính số đo các góc
AMN, OBC?
A
M
A
B C N
H
K
O
1
2
3 3
2
1
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-22 17:42:03
ề tam giác cân, tam giác vuông - Vận dụng các kiến thức đã học vào giải các bài toán. - Rèn kĩ năng vẽ hình, chứng minh, tính toán, ứng dụng thực tế - Giáo dục tính chính xác, cẩn thận. II. Chuẩn bị của G và H: Giáo viên: Phấn mầu, bút dạ đỏ, máy chiếu hắt, thước thẳng, ê ke, com pa, phim giấy trong.
— Xem thêm —