de thi hoc sinh gioi lop 2 mon toan

Số trang: 3
Mã số: 500333
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 05:57:41
              ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LẦN 2 – NĂM HỌC : 2010 – 2011 MÔN : TOÁN Họ và tên: ............................................. ………Lớp : 2 … Bài 1 :  (1 điểm) Tính bằng cách nhanh nhất (trình bày cách làm) : 2 + 3 + 4 + 5 + 15 + 16 + 17 + 18 = ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  Bài 2: (1 điểm) Viết các số: 25, 32, 57 vào ô trống thích hợp để được phép tính đúng :             +         =                                              -         =             +         =                                              -         = Bài 3 : (1 điểm) Điền số giống nhau vào 4 ô trống sao cho :                  +        +        +        = 100       +           +       -        = 100  Bài 4 : (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:               4  8                       2  5                              2                           5 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_4E8A8E40-C909-48DC-AA79-A648EA4180D7.0/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_4E8A8E40-C909-48DC-AA79-A648EA4180D7.0/msohtmlclip1/01/clip_image002.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_4E8A8E40-C909-48DC-AA79-A648EA4180D7.0/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_4E8A8E40-C909-48DC-AA79-A648EA4180D7.0/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif              -                                               +                                             +    7   6                -      3 4               4  3                       7   5                              8                           4
— Xem thêm —
Từ khóa: toán 02