Tài liệu

5 phương pháp xử lý xung đột

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 363     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu 5 phương pháp xử lý xung đột - tài liệu, sách iDoc.Vn
5 phương pháp xử lý xung đột
[color=#333333]Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác. Xung đột có thể mang đến những kết quả tiêu cực hoặc tích cực, phụ thuộc vào bản chất và cường độ của xung đột, và vào cách giải quyết xung đột.[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 363     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm Lượt tải: 86 Lượt xem: 7535
50 trò chơi theo nhóm Lượt tải: 22 Lượt xem: 3904
17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm Lượt tải: 45 Lượt xem: 3400
Có thể bạn quan tâm
17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm Lượt tải: 45 Lượt xem: 3400
Truyền thông trong nhóm Lượt tải: 8 Lượt xem: 3307
Một số kỹ năng làm việc theo nhóm Lượt tải: 11 Lượt xem: 2219
Nguyên lý 80-20 Lượt tải: 38 Lượt xem: 2164
Kỹ năng giao tiếp trong phối hợp nhóm Lượt tải: 21 Lượt xem: 2048