Giáo án môn Ngữ Văn lớp 7 kì 2

Lượt xem: 2884
Số trang: 0
Mã số: 499430
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-21 12:44:25
I. ĐỀ BÀI: Câu1: Câu “Cần phải ra sức phấn đấu để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn” được rút gọn thành phần nào?A. Chủ ngữ                               C. Trạng ngữ B. Vị ngữ                                  D. Bổ ngữCâu2: Điền một từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:“Trong... ta thường gặp nhiều câu rút gọn”.A. văn xuôi                               C. truyện ngắnB. truyện cổ tích                       D. văn vần (thơ, ca dao)Câu3: Câu đặc biệt là gì?A. Là câu cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ         C. Là câu chỉ có chủ ngữB. Là câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ   D. Là câu chỉ có vị ngữCâu4:Trong các câu sau, câu nào không phải là câu đặc biệt?A. Giờ ra chơi.                        B. Tiếng suối chảy róch ráchC. Cánh đồng làng                  D. Câu chuyện của bà tôi. I. ĐỀ BÀI: Câu1: Câu “Cần phải ra sức phấn đấu để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn” được rút gọn thành phần nào?A. Chủ ngữ                               C. Trạng ngữ B. Vị ngữ                                  D. Bổ ngữCâu2: Điền một từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:“Trong... ta thường gặp nhiều câu rút gọn”.A. văn xuôi                               C. truyện ngắnB. truyện cổ tích                       D. văn vần (thơ, ca dao)Câu3: Câu đặc biệt là gì?A. Là câu cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ         C. Là câu chỉ có chủ ngữB. Là câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ   D. Là câu chỉ có vị ngữCâu4:Trong các câu sau, câu nào không phải là câu đặc biệt?A. Giờ ra chơi.                        B. Tiếng suối chảy róch ráchC. Cánh đồng làng                  D. Câu chuyện của bà tôi.
— Xem thêm —
Từ khóa: Ngữ văn