Giáo án môn Hóa học lớp 11

Lượt xem: 1058
Số trang: 0
Mã số: 499377
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-21 11:44:33
Bài 2 : cân bằng phản ứng oxh-khử sau bằng pp electron
a.Al + HNO3 = Al(NO3)3 + N2O + H2O
b.FexOy + HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + H2O
c.KNO3 + S + C =K2S + N2 + CO2
d. NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO3 + H2O
e. Zn + HNO3 =Zn(NO3)2 + NH4NO3 + N2+ H2O
                            tỷ lệ mol         2           :   3
Bài 2 : cân bằng phản ứng oxh-khử sau bằng pp electron a.Al + HNO3 = Al(NO3)3 + N2O + H2O b.FexOy + HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + H2O c.KNO3 + S + C =K2S + N2 + CO2 d. NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO3 + H2O e. Zn + HNO3 =Zn(NO3)2 + NH4NO3 + N2+ H2O                             tỷ lệ mol         2           :   3
— Xem thêm —
Từ khóa: Hóa học