Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Lượt xem: 398
Số trang: 0
Mã số: 499110
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-20 11:01:01
Có bao nhiêu lọai hình công ty?
a.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
b.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh
c.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty  X
d.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN   Có bao nhiêu lọai hình công ty? a.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên b.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh c.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty  X d.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN  
— Xem thêm —
Từ khóa: luật