Trao đổi: VỀ CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH

Số trang: 9
Mã số: 498887
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-19 13:17:24
Trao đổi: VỀ CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH Khi đọc các giáo trình kế toán doanh nghiệp do một số trường đại học biên soạn (xin không được nêu tên) … tôi rất băn khoăn về cách hướng dẫn việc tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp tuyến tính mà các giáo trình này đưa ra. Theo các giáo trình này thì cách tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng để ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp tuyến tính được áp dụng theo công thức (công thức 1):Số khấu hao TSCĐ phải trích tháng này=Số khấu hao đã trích tháng trước+Số khấu hao tăng tháng này-Số khấu hao giảm tháng này Việc đưa ra công thức trên đều được các giáo trình giải thích là “để đơn giản cho việc tính toán”. Là người làm công tác giảng dạy, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này với điều kiện đơn giản nhưng phải chính xác. Song công thức này đưa ra có đảm bảo tính chính xác khi khấu hao tài sản cố định theo phương pháp tuyến tính để ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng tháng hay không chính là điều tôi cần trao đổi với tất cả những người có quan tâm đến vấn đề này. Trước hết ta xem xét từng chỉ tiêu của công thức 1: Số khấu hao tăng tháng này theo các giáo trình đưa ra được tính toán như sau (công thức 2)Số khấu  hao tăng  tháng này  =file:///C:/DOCUME%7E1/lEt%27sgO%21/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif   åNguyên giá tăng tháng nàyxTỷ lệ khấu hao    xfile:///C:/DOCUME%7E1/lEt%27sgO%21/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif Số ngày tăng trong tháng                        12  thángSố ngày dương lịch của tháng này
— Xem thêm —
Từ khóa: tailiệu