Đề tài NCKHSPUD quản lí giáo dục: Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Lượt xem: 4530
Số trang: 23
Mã số: 497960
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 12:07:50
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Lĩnh vực áp dụng: Quản lí giáo dục Đối tượng: Hiệu trưởng Xếp loại: A, cấp tỉnh
— Xem thêm —