Chương 5: Hồi qui với biến giả

Số trang: 23
Mã số: 497785
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 07:10:37
I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả   Biến định tính thường biểu thị các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó. Ví dụ : …   Để lượng hoá được biến định tính, trong phân tích hồi qui người ta sử dụng kỷ thuật biến giả.
— Xem thêm —
Từ khóa: biến giảhồi qui