Đề thi giáo dục công dân 6 học kì 2

Lượt xem: 1717
Số trang: 0
Mã số: 496743
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 06:34:14
I. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0.25đ
1.Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng
1.1. Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen là
A. Biển báo cấm                                             B. Biển báo nguy hiểm I. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0.25đ 1.Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng 1.1. Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen là A. Biển báo cấm                                             B. Biển báo nguy hiểm
— Xem thêm —