Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Số trang: 104
Mã số: 492824
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 104
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-19 07:00:01
1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?a. Để biết cách thức ng-ời ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm đểsản xuất ra các hàng hoá.b. Để biết cách đánh đổi số l-ợng hàng hoá lấy chất l-ợng cuộcsống.c. Để biết một mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểubiết toàn diện thực tế.d. Để tránh những nhầm lẫn trong phân tích các chính sách côngcộng.e. Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinhtế học.2. Kinh tế học có thể định nghĩa là:a. Nghiên cứu những hoạt động gắn với tiền và những giao dịch traođổi giữa mọi ng-ờib. Nghiên cứu sự phân bổ các tài nguyên khan hiếm cho sản xuất vàviệc phân phối các hàng hoá dịch vụ.c. Nghiên cứu của cải.d. Nghiên cứu con ng-ời trong cuộc sống kinh doanh th-ờng ngày,kiếm tiền và h-ởng thụ cuộc sống.
— Xem thêm —