Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa

Lượt xem: 5570
Số trang: 0
Mã số: 492745
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-18 11:57:17
Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa hướng dẫn học sinh làm các bài tập hóa học dạng hữu cơ, nâng cao kiến thức, đồng thời cũng là tài liệu bổ ích cho học sinh trong các kì thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa hướng dẫn học sinh làm các bài tập hóa học dạng hữu cơ, nâng cao kiến thức, đồng thời cũng là tài liệu bổ ích cho học sinh trong các kì thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học
— Xem thêm —