Kỹ thuật giải nhanh chương vật lý hạt nhân

Số trang: 32
Mã số: 492543
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 32
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-14 12:24:46
Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng cho sự phóng xạLoại 1: Xác định số nguyên tử (khối lượng) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t Loại 2: Xác định số nguyên tử (khối lượng) bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t Loại 3: Xác định số nguyên tử (khối lượng) hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t . . . . . .
— Xem thêm —