Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8

Số trang: 25
Mã số: 492505
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-14 11:26:30
I)Đề bài:Bài 1:(1,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng địnhnào saia)Hai ph-ơng trình có cùng tập nghiệm thì t-ơng đ-ơngb)Hai ph-ơng trình vô nghiệm thì t-ơng đ-ơngc) Hai ph-ơng trình có vô số nghiệm thì t-ơng đ-ơngBài 2:(1,5 điểm)Hãy khoanh trònvào chữ cái đứng tr-ớc câu trả lời đúng.Điều kiện xác định của ph-ơng trình 1+22( 2)(3 )53 +++ -=- x x xxxxA.x ạ 3 B.xạ -2 C. xạ 3 và x ạ -2 D.xạ 0Bài 3:(3 điểm). Giải ph-ơng trìnha)43 2( 7)563 2 - +- =x - xb) (x+2)(3-4x)- (x2-4x+4)=0Bài 4(4 điểm)Một ô tô đi từ A đến B lúc 7 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến B ô tô nghỉlại 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 50km/h, về đến A lúc 11giờ 6phútTính quãng đ-ờng AB
— Xem thêm —