Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6

Lượt xem: 10323
Số trang: 0
Mã số: 492036
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 06:34:23
Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6 phần số học
chương 1:
A.MụC TIÊU- Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho tr-ớc, sử dụngđúng, chính xác các kí hiệu ẻ,ẽ,è,ẫ,ặ.- Sự khác nhau giữa tập hợp * N , N- Biết tìm số phần tử của một tập hợp đ-ợc viết d-ới dạng dãy số cóquy luật Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6 phần số học chương 1: A.MụC TIÊU- Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho tr-ớc, sử dụngđúng, chính xác các kí hiệu ẻ,ẽ,è,ẫ,ặ.- Sự khác nhau giữa tập hợp * N , N- Biết tìm số phần tử của một tập hợp đ-ợc viết d-ới dạng dãy số cóquy luật
— Xem thêm —