Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán

Lượt xem: 8069
Số trang: 0
Mã số: 492025
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 06:49:07
15 Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán năm 2011-2012Cho phương trình: x22(m1)x2m0 (1) (với ẩn là x ).1) Giải phương trình (1) khi m=1.2) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.3) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 1 x ; 2 x . Tìm giá trị của m để 1 x ; 2 x làđộ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12 .
.
.
.
.
.
. 15 Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán năm 2011-2012Cho phương trình: x22(m1)x2m0 (1) (với ẩn là x ).1) Giải phương trình (1) khi m=1.2) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.3) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 1 x ; 2 x . Tìm giá trị của m để 1 x ; 2 x làđộ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12 . . . . . . .
— Xem thêm —