Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)

Số trang: 20
Mã số: 492010
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 05:46:22
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)I/- Lý thuyết :1/- Chuyển động đều và đứng yên :- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác được chọn làm mốc.- Nếu một vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì gọi là đứng yên so với vật ấy.- Chuyển động và đứng yên có tính tương đối. (Tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc)2/- Chuyển động thảng đều :- Chuyển động thảng đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằngnhau trong những khỏng thời gian bằng nhau bất kỳ.- Vật chuyển động đều trên đường thẳng gọi là chuyển động thẳng đều.3/- Vận tốc của chuyển động :- Là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động đó- Trong chuyển động thẳng đều vận tốc luôn có giá trị không đổi ( V = conts )- Vận tốc cũng có tính tương đối. Bởi vì : Cùng một vật có thể chuyển động nhanh đối vớivật này nhưng có thể chuyển động chậm đối với vật khác ( cần nói rõ vật làm mốc )V = tS Trong đó : V là vận tốc. Đơn vị : m/s hoặc km/hS là quãng đường. Đơn vị : m hoặc kmt là thời gian. Đơn vị : s ( giây ), h ( giờ )
— Xem thêm —