quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước

Lượt xem: 4392
Số trang: 0
Mã số: 491790
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-11 06:50:11
quy trình này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu khi dùng để dăm nước để làm mới và trung đại tu các lớp cấu tạo áo đường cũng như làm bến bãi trong ngành giao thông vận tải quy trình này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu khi dùng để dăm nước để làm mới và trung đại tu các lớp cấu tạo áo đường cũng như làm bến bãi trong ngành giao thông vận tải
— Xem thêm —