Giáo án GDCD 8

Số trang: 47
Mã số: 491630
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 47
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 21:30:00
Giáo án GDCD 81.Kiến thức .-Học sinh hiểu thế nμo lμ tôn t rọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọnglẽ phải.-Học sinh nhận thức đ−ợc vì sao t rong cuộc sống mọi ng−ời cần phải tôntrọng lẽ phải .2.Kỹ năng .-Rèn luyện cho học sinh có thói quen vμ biết tự kiểm t ra hμnh vi của mìnhđể rèn luyện bản thân t rở thμnh ng−ời biết tôn trọng lẽ phải .3.Thái độ.-Học sinh biết phân biệt các hμnh vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải vμkhông tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hằng ngμy .-Học tập g−ơng của những ng−ời biết tôn t rọng lẽ phải vμ phê phán nhữnghμnh vi thiếu tôn trọng lẽ phải .
— Xem thêm —
Từ khóa: lớp 8gdcdgiáo án