Giáo án chương trình đổi mới CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP CỦA BỐ MẸ

Lượt xem: 3102
Số trang: 0
Mã số: 491067
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 02:02:22
Hoạt động chung:Âm nhạc: - Dạy hát: Làm chú bộ đội - Nghe hát: Cô giáo - TCÂN: Nghe âm thanh tìm đồ vật  Nội dung kết hợp:MTXQ: Công việc của chú bộ đội Toán: Phân nhóm quần áo theo màu sắc, kiểu dáng Hoạt động chung:Âm nhạc: - Dạy hát: Làm chú bộ đội - Nghe hát: Cô giáo - TCÂN: Nghe âm thanh tìm đồ vật  Nội dung kết hợp:MTXQ: Công việc của chú bộ đội Toán: Phân nhóm quần áo theo màu sắc, kiểu dáng
— Xem thêm —