Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 - giải toán có lời văn

Lượt xem: 73037
Số trang: 32
Mã số: 491064
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 32
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 04:44:52
Khoa học ngày các phát triển đòi hỏi phải có những con người phát triển toàn diện mới đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Cấp bậc Tiểu học - bậc học đầu tiên của giáo dục phổ thôngcũng góp phần vô cùng quan trọng hình thành tư duy nâng dần từ trực quan đến trừu tượng. Một trong những môn học quan trọng trong đó là môn Toán M C L CỤ Ụ Trang Ph n th nh t: ầ ứ ấ Đ T V N Đ Ặ Ấ Ề 2 1. Lý do ch n đ tài 3 ọ ề 2. M c đích nghiên c u 4 ụ ứ 3. Đ i t ng nghiên c u ố ượ ứ 4 4. Gi i h n c a đ tài 4 ớ ạ ủ ề 5. Nhi m v đ tài 4 ệ ụ ề 6. Ph ng pháp nghiên c u 4 ươ ứ 7. Th i gian nghiên c u 4 ờ ứ Ph n th hai: ầ ứ N I DUNGỘ 6 I. C s ơ lí lu n 6ở ậ II . C s th c ti n ơ ở ự ễ 7 1. V h c sinh ề ọ 7 2. S d ng thi t b , đ dùng d y h c ử ụ ế ị ồ ạ ọ 12 3. V giáo viên ề 8 4. Nh ng h n ch và khó khăn th ng g p c a GV ữ ạ ế ườ ặ ủ và HS khi d y và h c m ch ki n th c"Gi i toán có l i ạ ọ ạ ế ứ ả ờ văn" l p 1 ở ớ III. M t ộ s bi n pháp th c hi n 9ố ệ ự ệ 1. N m b t n i dung ch ng trình ắ ắ ộ ươ 9 2. S d ng thi t b , đ dùng d ...
— Xem thêm —
Bình luận