Giáo án Toán lớp 2 - 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5

Số trang: 7
Mã số: 490403
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
11 TRỪ ĐI MỘT SỐ
11 – 5
I. MỤC TIÊU :
Giúp HS :
Biết cách thực hiện phép trừ 11 – 5 .
Lập và thuộc lòng bảng công thức : 11 trừ đi một số .
Áp dụng bảng trừ đã học để gii các bài toán có liên
quan .
Củng c về tên gọi thành phần và kết quả của pp trừ
.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HC :
Que tính .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cu sau :
+ HS 1 : Đặt tính và thực hiện phep tính : 30 – 8 ; 40 - 18 .
+ HS 2 : Tìm x : x + 14 = 60; 12 + x = 30 .
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Yêu cầu HS dưới lớp nhẩm nhanh kết quả phép trừ :
20 – 6; 90 – 18; 40 12; 60 – 8 .
- Nhận xét và cho điểm HS .
2. Dạy hc bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học các phép tính trừ
dạng : 11 trđi một số, 11 5 .
2.2 Pp tr11 – 5 :
Bước 1 : Nêu vấn đề
- Đưa ra bài toán : Có 11 que tính ( cầm
que tính ), bớt 5 que tính. Hỏi còn lại
bao nhiêu que tính ?
- Yêu cầu HS nhắc li bài. ( có thể đặt
từng câu hỏi gợi ý : Cô có bao nhiêu que
nh ? Cô muốn bớt đi bao nhiêu que
nh ? ) .
- Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta
phải làm gì ?
- Viết lên bảng 11 5 .
- Nghe và phân tích đề toán .
- Thực hiện phép trừ 11 – 5 .
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bước 2 : Tìm kết qu
- Yêu cầu HS lấy 11 que nh, suy nghĩ
m cách bớt 5 que tính , sau đó yêu
cu trả lời xem còn lại bao nhiêu que .
- Yêu cầu HS nêu cách bớt của mình
+ Hướng dẫn lại cho HS cách bớt hợp
lý nhất .
- Có bao nhiêu que tính tất cả ?
- Đầu tiên cô bớt 1 que tính rời trước.
Chúng ta n phải bớt bao nhiêu que
nh nữa ?
- Vì sao ?
- Để bớt được 4 que tính nữa cô tháo 1
bó thành 10 que tính rời. Bớt 4 que còn
lại 6 que .
- Vậy 11 que tính bớt 5 que nh còn lại
mấy que nh ?
- Vậy 11 – 5 bằng mấy ?
- Thao tác trên que tính . Trả lời :
còn 6 que tính .
- Tr lời .
- Có 11 que tính ( có 1 bó quenh
và 1 que tính rời ) .
- Bớt 4 que nữa .
- Vì 4 + 1 = 5 .
- Còn 6 que tính .
- 11 tr 5 bằng 6 .
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 05:32:42
Giúp HS : Biết cách thực hiện phép trừ 11 – 5 . Lập và thuộc lòng bảng công thức : 11 trừ đi một số . Áp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên quan . Củng cố về tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ .
— Xem thêm —