phương pháp phân tích phổ NMR

Số trang: 39
Mã số: 489858
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 39
Sao chép
CHƯƠNG II
PH CNG HƯNG T HT NHÂN (NMR-
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE)
GV: ThS. Hoàng Minh Ho
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TÀI LIU THAM KHO
1. Nguyn Kim Phi Phng (2005), Ph NMR s dng trong phân tích
hu cơ- Lý thuyết- Bài tp- Bài gii, NXB ĐH Quc Gia TP. HCM.
2. Robert M. Silverstein, Francis X. Webster (1996), Spectrometic
Identification of Organic Compounds, John Wiley & Sons, Sixth
Edition.
3. James. V. Cooper (1980), Spectroscopic Techniques for Organic
Chemist, John Wiley & Sons.
4. John McMurry (2004), Organic Chemistry, Physical Sciences,
Seventh Edition.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II.1. LÝ THUYT CHUNG
Ht nhân ca mt s nguyên t cũng như đồng v nhng
tính cht như th chúng là nhng nam châm quay quanh mt
trc. Ht nhân ca hydrogene
1
H carbon
13
C tính cht
đó.
Khi đặt mt hp cht hu cơ (HCHC) cha
1
H
13
C
vào mt t trường rt mnh đồng thi chiếu x vi mt
năng lượng đin t, ht nhân ca chúng th hp th năng
lượng qua mt quá trình gi là: “Cng hưởng t”.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-06 02:10:04
phương pháp phân tích phổ NMRTác giả: Ths. Hoàng Minh Hảo
— Xem thêm —
Từ khóa: