phương pháp phân tích phổ NMR

Lượt xem: 3955
Số trang: 0
Mã số: 489858
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-06 02:10:04
phương pháp phân tích phổ NMRTác giả: Ths. Hoàng Minh Hảo phương pháp phân tích phổ NMRTác giả: Ths. Hoàng Minh Hảo
— Xem thêm —
Từ khóa: