phương pháp phân tích phổ NMR

Số trang: 39
Mã số: 489858
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 39
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-06 02:10:04
phương pháp phân tích phổ NMRTác giả: Ths. Hoàng Minh Hảo
— Xem thêm —
Từ khóa: