Thí nghiệm hóa hữu cơ

Số trang: 36
Mã số: 489844
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 36
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-06 02:05:53
Môn học củng cố, bổ sung cũng như làm sáng tỏ các bài giảng lý thuyết Hóa hữu cơ  ở một số nội dung như: các phương pháp tinh chế hợp chất hữu cơ, khảo sát các thông số ảnh hưởng đến phản ứng sulfo hóa, nitro hóa,… Tài liệu tham khảo: - Giáo trình TN Hóa hữu cơ, Khoa CN Hóa – Thực phẩm, trường Đại học Lạc Hồng - Hóa học hữu cơ – Trần Văn Thạnh, Bộ môn hữu cơ – trường Đại Học Bách Khoa TP HCM - Sổ tay dung môi hữu cơ – Lê Ngọc Thạnh, XNBGD - Hóa học hữu cơ hiện đại – NXB Khoa học và kỹ thuật
— Xem thêm —
Từ khóa: