Đề ôn tập môn lịch sử lớp 5

Lượt xem: 4086
Số trang: 0
Mã số: 488833
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-04 03:05:40
Phần I
Đề cương từng bài.
A.Hơn tám mươi năm chống thực sân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)
BàI 1: “Bình tây đại nguyên soáI" trương định.
Câu 1: Khi nhận được lệnh của triều đình có điều gì làm cho Trương Định phải băn khoăn, suy nghĩ? Phần I Đề cương từng bài. A.Hơn tám mươi năm chống thực sân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945) BàI 1: “Bình tây đại nguyên soáI" trương định. Câu 1: Khi nhận được lệnh của triều đình có điều gì làm cho Trương Định phải băn khoăn, suy nghĩ?
— Xem thêm —