Đề ôn tập môn lịch sử lớp 5

Số trang: 46
Mã số: 488833
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 46
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-04 03:05:40
Phần I Đề cương từng bài. A.Hơn tám mươi năm chống thực sân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945) BàI 1: “Bình tây đại nguyên soáI" trương định. Câu 1: Khi nhận được lệnh của triều đình có điều gì làm cho Trương Định phải băn khoăn, suy nghĩ?
— Xem thêm —