Giáo án lịch sử tự chọn 11

Số trang: 0
Mã số: 488563
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-03 05:51:46
.Mục tiêu bài học: 1.Nắm vững quá trình: cải cách và biến Nhật Bản thành một nước đế quốc duy nhất ở khu vực Châu á. 2. Rèn kỹ năng: phân tích, đánh giá 3. Thái độ: đúng đắn về quá trình phát triển CNTB của Nhật Bản
— Xem thêm —