Giáo án điện tử công nghệ lớp 8

Số trang: 0
Mã số: 488072
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-03 02:34:05
1. Mục tiêu : Giúp cho HS biết được vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. Giúp học sinh có nhận thức đúng với việc học tập bộ môn vẽ kỹ thuật. 2 . Chuẩn bị: Giáo viên : Chuẩn bị bản vẽ kỹ thuật và các đồ dùng dạy học ( các tranh vẽ H1.1 ; 1.2; 1.3 ) Học sinh : Đọc trước bài ở nhà.
— Xem thêm —