Giáo án điện tử kĩ thuật lớp 5

Số trang: 19
Mã số: 487936
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-02 17:17:42
Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng: Biết cách đính khuy hai lỗ Đính được khuy hai lỗ đúng quy định, kĩ thuật Rèn luyện tính cẩn thận
— Xem thêm —