Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học

Lượt xem: 780
Số trang: 0
Mã số: 487253
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-01 15:38:46
Cung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên tất cả các chuyên ngành về kĩ năng làm một báo cáo nghiên cứu khoa học. Tài liệu mang giá trị thực tiễn cao, giúp ích cho học tập cũng như kĩ năng trong cuộc sống cho sinh viên. Cung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên tất cả các chuyên ngành về kĩ năng làm một báo cáo nghiên cứu khoa học. Tài liệu mang giá trị thực tiễn cao, giúp ích cho học tập cũng như kĩ năng trong cuộc sống cho sinh viên.
— Xem thêm —