TẦM QUAN TRỌNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Số trang: 33
Mã số: 487168
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 33
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-01 13:21:09
Tăng trưởng kinh tế là một phần của kinh tế vĩ mô và nó thật sự có tầm quan trọng. Robert Barro và Xavier Sala-i-Martin Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thế kỷ 19 và 20 cao hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử. Mức sống của người dân chưa bao giờ cải thiện nhiều và nhanh chóng đến như vậy trong vòng 200 năm qua
— Xem thêm —