Chính tả Nghe – viết : Cảnh đẹp quê hương.

Lượt xem: 898
Số trang: 0
Mã số: 482448
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-04 12:53:40
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức: Nghe  - viết chính xác, trình bày đúng bốn câu ca dao
cuối của bài       “ Cảnh đẹp non sông”.
         b) Kỹ năng: Làm đúng các bài tập những tiếng có âm vần dễ lẫn:
ch/tr hay at/ac .  
c) Thái độ: Giáo dục Hs  có ý thức rèn chữ, giữ vở.
II/ Chuẩn bị:
  *  GV: Bảng phụ viết BT2.
         *  HS: VBT, bút.
II/ Các hoạt động:
1) Khởi động: Hát.
          2) Bài cũ: “ Chiều trên sông hương”. I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Nghe  - viết chính xác, trình bày đúng bốn câu ca dao cuối của bài       “ Cảnh đẹp non sông”.          b) Kỹ năng: Làm đúng các bài tập những tiếng có âm vần dễ lẫn: ch/tr hay at/ac .   c) Thái độ: Giáo dục Hs  có ý thức rèn chữ, giữ vở. II/ Chuẩn bị:   *  GV: Bảng phụ viết BT2.          *  HS: VBT, bút. II/ Các hoạt động: 1) Khởi động: Hát.           2) Bài cũ: “ Chiều trên sông hương”.
— Xem thêm —