LỊCH SỬ: “THÀ HI SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”

Lượt xem: 758
Số trang: 0
Mã số: 479581
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 13:15:25
LỊCH SỬ:  “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:  - Học sinh biết: Ngày 19/12/1946, nhân dân

ta tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc .

       - Học sinh hiểu tinh thần chống Pháp của nhân dân  

HN và một số địa phương trong những ngày đầu toàn quốc  

kháng chiến .

2. Kĩ năng:         - Thuật lại cuộc kháng chiến.

3. Thái độ:         - Tự hào và yêu tổ quốc. LỊCH SỬ:  “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:  - Học sinh biết: Ngày 19/12/1946, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc .        - Học sinh hiểu tinh thần chống Pháp của nhân dân   HN và một số địa phương trong những ngày đầu toàn quốc   kháng chiến . 2. Kĩ năng:         - Thuật lại cuộc kháng chiến. 3. Thái độ:         - Tự hào và yêu tổ quốc.
— Xem thêm —